Home История Местоположение Местоположение Туризъм Contact us

Скалната църква

Скалната църква Скалната църква Скалната църква Скалната църква

Манастирското стопанство

Манастирското стопанство Манастирското стопанство Манастирското стопанство Манастирското стопанство

Извън оградите на манастира

Входът на манастира Пътеката към скалната църква Дърветата пред скалната църква Гората около река Нишава

 

Copyright © 2007 BICEED Foundation All rights reserved.