Home История Местоположение Местоположение Галерия Туризъм

Координати на манастира:

Село Разбоище, обл. Софийска, общ. Годеч

За въпроси и коментари по този сайт:

Интернет форум на Фондация СИКОЕР България: http://www.biceed.eu/contact_en.html

 

 

 

 

Copyright © 2007-2014 BICEED Foundation All rights reserved.